ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਸਰੋਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਅੰਗਰੇਜੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼
ਖੇਡ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ਾ-ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.